jaarverslag 2012

 jaarverslag 2012, liggende voorkant

Het REWIN jaarverslag 2012 is uit. 
U vindt hierin onze belangrijkste activiteiten en resultaten.
Gekozen is voor een nieuwe opzet, met de nadruk op
korte informatie-items. Het geheel wordt ondersteund
door infographics en beeldmateriaal.

 

 

We bieden hierbij de volgende mogelijkheden:

 

- U kunt het jaarverslag 2012 downloaden als pdf.

- U kunt het ook bekijken met de speciale bladermodule.  

- Voor een gedrukt exemplaar kunt u contact opnemen met  
   info@rewin.nl

 

 

Zie ook het persbericht jaarverslag 2012
"Ondanks crisis resultaten REWIN behoorlijk op peil".