Via Breda

De functie van Breda als (inter-)nationaal knooppunt van vervoersstromen krijgt op korte termijn nog een extra dimensie. Breda wordt naar verwachting  met shuttle-treinen aangesloten op het Europese netwerk van de Hoge Snelheids Lijn (HSL). 

 

Spoorzone 

De mogelijkheden die hierdoor ontstaan, zijn verder ontwikkeld in het project "Spoorzone Breda", dat bekend komt te staan als "VIA BREDA".

 

Het Rijk vindt dat project van dusdanig belang, dat Breda is uitverkoren tot Sleutelproject. Een unieke kans voor het realiseren van een Spoorzone met internationale allure! Met een grote impact op de hele regio West-Brabant en in het bijzonder nieuwe vestigingsmogelijkheden voor bedrijven die op zoek zijn naar een hoogwaardige locatie met (inter)nationale uitstraling.

Zie ook de animatie van de spoorzone

Of klik hier voor voor een impressie van VIA BREDA (het downloaden kan enige tijd duren) 

 Klik hier voor meer informatie over respectievelijk
* economische doelen
bereikbaarheid

Een luchtfoto van de plannen voor Spoorzone Breda

 

Het plangebied
Het plangebied Via Breda is onderverdeeld in acht deelgebieden. Ieder deelgebied heeft zijn eigen karakter en kwaliteiten. Belcrum en Spoorbuurt zijn bestaande woonwijken. Samen met bewoners is gewerkt aan buurtplannen die het karakter van deze buurten waarborgen.
Het spoor doorkruist vier deelgebieden en rivier de Mark zorgt in een groot deel van Via Breda voor een bijzonder leef- en werkklimaat.

Het Stationskwartier is de motor van Via Breda, als internationaal knooppunt voor alle vormen van lokaal, regionaal, en (inter)nationaal vervoer en door het aanbod van wonen en werken. Breda krijgt er met het nieuwe Stationskwartier een multifunctioneel stadsdeel van 200.000 m2 bij, bestaande uit kantoorlocaties, woningen en commerciële ruimten. De bereikbaarheid via openbaar vervoer is vanzelfsprekend optimaal. Ook de autobereikbaarheid is uitstekend. In de toekomst kan worden geparkeerd bovenop de nieuwe OV-Terminal. Hier komen ruim 700 parkeerplaatsen. 
bronnen: gemeente Breda en NS Vastgoed