Woon & werk formaliteiten

 Buitenlandse bedrijven krijgen te maken met specifieke formaliteiten. Wij hebben deze voor u op een rijtje gezet

 

 Werkvergunning  Verblijfsvergunning
 samenvatting werkvergunning  samenvatting verblijfsvergunning
 procedure aanvraag werkvergunning  procedure aanvraag verblijfsvergunning
   registratie bevolkingsregister
 Machtiging voor voorlopig verblijf (MVV)  
 samenvatting machtiging voor voorlopig verblijf  Verblijfsvergunning zelfstandigen
 procedure aanvraag machtiging voor voorlopig verblijf  samenvatting verblijfsvergunning zelfstandigen
   Amerikaanse zelfstandigen
 Zakelijk visum  
 samenvatting zakelijk visum  
 procedure zakelijk visum  


Voor alle duidelijkheid: REWIN is geen vergunningverlenende instantie; wij trachten u slechts inzicht te verschaffen in de te nemen stappen. Hoewel wij ons uiterste best doen om accurate informatie te verstrekken, verzoeken wij u toch om contact op te nemen met de in de tekst genoemde instanties, omdat we de juistheid en actualiteit van de gegevens niet kunnen garanderen.