Subsidiescan

In Nederland gelden ruim 1.900 subsidieregelingen met een besteedbaar budget van maar liefs 5 miljard euro. Multinationals als Philips, Shell, Akzo-Nobelmaken van die regelingen gretig gebruik, terwijl andere bedrijven de subsidiefaciliteiten relatief weinig benutten. Hier ligt een kans!


Op basis van uw activiteiten en ambitieniveau kunnen wij een quick scan maken van mogelijke en denkbare subsidietoepassingen.

  Heeft u belangstelling voor een subsidiescan en overweegt u vestiging in West-Brabant? Neem dan contact met ons. U kunt ons ook telefonisch bereiken via 076 - 56 46 780