Toolkit voor investeerders

In de loop der jaren heeft REWIN West-Brabant een set van instrumenten ontwikkeld, die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een succesvol vestigingstraject. Wij presenteren u hierbij graag de inhoud van onze "toolkit voor investeerders".

We raden u van harte aan de instrumenten in de 'toolkit' eens te bekijken!


multi-criteria locatie analyse

 

bouwchecklist bedrijfsgebouwen

 

verhuisplanner
 

subsidiescan

 

beslismodel kopen, huren of leasen bedrijfsonroerend goed

 

woon & werkformaliteiten (voor buitenlandse ondernemers)    

 

arbeidsmarktanalyse West-Brabant

 


 
 
De toolkit bestaat uit meer onderdelen dan hierboven zijn genoemd. Neem contact met ons op voor meer informatie.