Subsidiescan

In Nederland gelden ruim 1.900 subsidieregelingen met een besteedbaar budget van maar liefst vijf miljard euro. Multinationals als Philips, Shell, Akzo-Nobel maken gretig gebruik van die regelingen, terwijl andere bedrijven de subsidiefaciliteiten relatief weinig benutten. Hier ligt een kans!
Op basis van uw activiteiten en ambitieniveau kunnen wij een quick scan maken van mogelijke en denkbare subsidietoepassingen.

  Heeft u belangstelling voor een subsidiescan en overweegt u vestiging in West-Brabant? Neem dan contact met ons. U kunt ons telefonisch bereiken via 076 - 56 46 780  

Meer informatie: